SKATTEREGLER FOR FIRMAMASSAGE

BRUTTOLØNSORDNING

Medarbejderen betaler selv for sine behandlinger over sin bruttoløn og sparer skatten af beløbet, da betalingen sker inden skatten beregnes på medarbejderens lønseddel. Bruttolønsordninger er den mest anvendte afregningsform da den ikke medfører omkostninger for virksomheden.

50/50 ORDNING

Her deler medarbejderen og virksomheden udgiften. Medarbejderne kan også i denne ordning lade sin del af udgiften indgå som en del af bruttolønsordningen.

100% PERSONALEGODE

Firmamassage tilbydes som en personalegode og er indregnet i driftsregnskabet, hvilket er 100% fradragsberettiget for virksomheden.